Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?

Ulga na dziecko przysługuje:

 1. rodzicom,
 2. opiekunom,
 3. rodzicom zastępczym.

Czy na każde dziecko można otrzymać ulgę?

Ulgę można otrzymać na (1) każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat; (2) na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; (3) na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych,  po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089,00 zł.

Co istotne, podstawą zastosowania tej ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Innymi słowy należy sprawować pieczę nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz je wychowywać. Posiadanie władzy rodzicielskiej bez jej rzeczywistego wykonywania, oraz utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem lub jedynie płacenie alimentów, nie wystarcza do zastosowania ulgi.

Czy w przypadku marynarzy występują limity dochodu?

 1. nie ma ograniczeń dochodów jeżeli podatnik ma więcej niż jedno dziecko. Bez względu na to ile zarabia, może skorzystać z ulgi,
 2. podatnik nie może zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł w przypadku posiadania jednego dziecka i samotnego jego wychowywania,
 3. podatnik nie może ze współmałżonkiem zarabiać rocznie łącznie więcej niż 112 000 zł, jeżeli ma jedno dziecko i pozostaje w związku małżeńskim przez cały rok,
 4. podatnik nie może zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł, jeśli ma jedno dziecko i nie pozostaje w związku małżeńskim z rodzicem dziecka.

Jaka jest wysokość ulgi na dziecko?

 1. na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 2. na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 3. na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
 4. na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (rocznie 2 700 zł).

W jaki sposób marynarze mogą odliczyć ulgę na dziecko?

Ulgę można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym składanym na druku PIT-36 lub PIT-37.

Jeżeli podatek nie umożliwia odliczenia całej przysługującej ulgi podatnik może otrzymać kwotę ulgi, której nie może wykorzystać. Należy pamiętać jednak, że kwota, jaką może otrzymać, jest ograniczona. Kwota ta nie może bowiem przekroczyć zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Zaznaczenia wymaga, że podatnik pozostający w związku małżeńskim otrzyma jedną ulgę. Jeżeli małżonkowie składają wspólne zeznanie podatkowe wpisują ulgę na każde dziecko. Jeżeli natomiast składają zeznania podatkowe oddzielnie powinni ustalić w jakich proporcjach zastosują ulgę.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Agnieszk Budziło-Grześkowiak

Agnieszk Budziło-Grześkowiak

Agnieszka Budziło-Grześkowiak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2020 r. została członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku i czynnie wykonuje zawód adwokata. Pomoc prawną marynarzom świadczy od 2013r. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych trójmiejskich kancelariach radcowskich i adwokackich.

Skomentuj wpis