Ulga mieszkaniowa - podatki marynarskie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r., które weszło w życie z dniem 29 grudnia 2020r., przedłużono termin na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Termin ten przedłużono do dnia 31 grudnia 2021 r.

Sprzedałeś nieruchomość w 2018 roku?

Podatnicy podatku PIT, którzy w 2018 r. sprzedali nieruchomość lub prawo majątkowe, żeby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobligowani są wydatkować uzyskane przychody na własne cele mieszkaniowe najpóźniej do końca 2-letniego okresu, licząc od końca roku w którym sprzedali nieruchomość (prawo majątkowe), tj. do końca roku 2020.

Czy ulga mieszkaniowa będzie obowiązywała w roku podatkowym 2019?

Natomiast z dniem 01 stycznia 2019 r. obowiązują nieco inne przepisy dot. ulgi mieszkaniowej. Okres na wydatkowanie przychodów wydłużono z 2 lat do 3 lat. Co oznacza, że osoba, która sprzedała nieruchomość (prawo majątkowe) w 2019 r., może wydatkować przychód uzyskany ze tejże sprzedaży do końca roku 2022.

Ulga mieszkaniowa przedłużona dzięki COVID-19

Wydłużenie terminu do dnia 31 grudnia 2021 r. podyktowane jest aktualną sytuacją gospodarczą spowodowaną epidemią. Rząd bowiem uznał, że w wielu przypadkach podatnicy nie mają możliwości wypełnienia warunków zwolnienia z przyczyn od nich niezależnych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu ulgi mieszkaniowej skontaktuj się z nami!

Agnieszk Budziło-Grześkowiak

Agnieszk Budziło-Grześkowiak

Agnieszka Budziło-Grześkowiak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2020 r. została członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku i czynnie wykonuje zawód adwokata. Pomoc prawną marynarzom świadczy od 2013r. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych trójmiejskich kancelariach radcowskich i adwokackich.

Skomentuj wpis