Ulga abolicyjna – co to jest?

Na wstępie wyjaśnić należy, że ulga abolicyjna przewidziana została w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga abolicyjna – dla kogo?

Z ulgi abolicyjnej skorzystać mogą osoby, które osiągnęły zagranicą dochody np. na podstawie świadczonej pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, czy z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych. Dochody te podlegać muszą w Polsce rozliczeniu przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia (jedna z metod unikania podwójnego opodatkowania).

Ulga abolicyjna – jak ją policzyć?

Wysokość ulgi abolicyjnej wynika z różnicy pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (jedna z metod unikania podwójnego opodatkowania).

Uwypuklenia wymaga, że to czy podatnik jest uprawniony do skorzystania z ulgi abolicyjnej nie jest uzależnione od tego, czy dochody te zostały opodatkowane w państwie, w którym zostały uzyskane.

Bez znaczenia pozostaje również, czy Polska zawarła z takim państwem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy też nie. Dla możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej istotna jest jedynie metoda unikania podwójnego opodatkowania, która znajdzie zastosowanie do osiągniętego dochodu.

Ulga abolicyjna – planowane zmiany w 2021.

Aktualnie planowane są zmiany w zakresie stosowania ulgi abolicyjnej.

Zmiany te faktycznie prowadzić mają do likwidacji omawianej ulgi abolicyjnej, co w praktyce dla marynarzy oznaczać będzie m.in.:

 • brak możliwości złożenia wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • konieczność uiszczania zaliczek na podatek w wysokości 17%,
 • obowiązek złożenia zeznania podatkowego, do 30 kwietnia kolejnego roku za rok poprzedni, również w sytuacji, gdy dochód zagraniczny jest jedynym dochodem uzyskiwanym przez podatnika, z możliwością odliczenia podatku zapłaconego poza Polską.

Na chwilę obecną prace nad zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w powyższym zakresie nadal trwają. Projekt ustawy skierowano do Sejmu.

Jeżeli chcesz wiedzieć w jakim stopniu problem zmian w zakresie ulgi abolicyjnej dotyczy Twojej osoby, skontaktuj się z nami.

Problemy z podatkami mogą uprzykrzyć Ci życie!

Nie zwlekaj - skontaktuj się z nami

Oddzwonimy do Ciebie tak szybko jak to będzie możliwe. Nasi specjaliści zbiorą od Ciebie niezbędne informacje i przedstawią gotowe rozwiązania.

  Agnieszk Budziło-Grześkowiak

  Agnieszk Budziło-Grześkowiak

  Agnieszka Budziło-Grześkowiak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2020 r. została członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku i czynnie wykonuje zawód adwokata. Pomoc prawną marynarzom świadczy od 2013r. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych trójmiejskich kancelariach radcowskich i adwokackich.

  Skomentuj wpis